Åbningstider

Lukkedage

Obligatoriske lukkedage i København

Skærtorsdag

Langfredag

2. Påskedag

St. Bededag

Kr. Himmelfartsdag

2. Pinsedag

5. juni Grundlovsdag

24. december

25. december

26. december

1. januar

 

 

Øvrige lukkedage i 2019

Forældrebestyrelsen har besluttet, at Børnehuset Sundby Algård desuden holder lukket følgende dage i 2019

15. april

16. april

17. april

1. maj

27. december

30. december

31. december

Har man behov for akut pasning disse dage, skal Børnehuset orienteres senest tre måneder før. Bestyrelsen henstiller til, at man finder andre egnede pasningstilbud - evt. taler med de andre forældre på stuen.

 

Forældrearrangementer i 2019:

Sommerfest. d. 7 juni

Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 24. oktober.

Luciadag d. 12. december

 

Lukkedage 2020:

6,7 og 8 april

1. maj

28,29 og 30 december.

Forældrearrangementer i 2020:

Sommerfest d. 12 juni

Stort forældremøde med valg til bestyrelsen d. 27. okt.

Lucia d. 10 december.

 

Se mere om disse arrangementer her.