Forældrearrangementer

I 2019 afholder vi følgende arrangementer med forældredeltagelse: 

april arbejdslørdag - En dag, hvor forældre og personale gør huset i stand, rydder op m.m. Arbejdsdagen er uden børn.

7. juni sommerfest  kl. 16 -19 - Sommerfest for hele institutionen. Her underholder børnene, vi spiser mad sammen, og der afholdes kagekonkurrence. Alle familier medbringer en ret til den store fælles buffet. Dem som har lyst og tid bager en flot, spændende kage og deltager i den store kagekonkurrrence.

24. oktober forældremøde for kommende skolebørn kl. 17.30 - 18.30

24. oktober forældremøde med valg til bestyrelsen kl. 19 -21 - Fælles forældremøde for vuggestue og børnehave samt efterfølgende valg til forældrebestyrelsen. Forældremøder fortsættes derefter på de enkelte stuer, hvor hverdagen og evt. pædagogiske emner drøftes.

12. december Luciadag kl 15.30 -18 - Julehygge med gløgg og æbleskiver. Kl. 16 går de ældste børn Luciaoptog i vuggestuen og børnehaven. Huset vil denne dag byde på forskellige andre aktiviteter for børnene og deres forældre. 

 

Se også obligatoriske samt bestyrelsesbestemte lukkedage her.