Traditioner

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, fejrer vi det på stuen med flag og fødselsdagssang.

Fastelavn (februar/marts)

Vi holder fastelavnsfest for børnene i februar/marts måned. Børnene må gerne komme udklædte. Om formiddagen slår vi ”katten af posen” i vuggestuen og katten af tønden i børnehaven og hygger efterfølgende med lidt spiseligt fra ”tønden” og synger fastelavnssange.

Forældresamtaler (februar/marts)

Der tilbydes individuelle forældresamtaler med personalet på barnets stue.

Bondegårdstur for børnehaven (forår)

Hvert år tager hele børnehaven på bondegårdstur. Vi tager ud til ”Bondemand Lars”, som viser os rundt på hans gård, og vi ser alle de dyr han har. De fleste dyr får vi lov til at klappe, og nogen fodrer vi, og andre malker vi. Når vi har været rundt på gården, spiser vi medbragt mad, og så spiller Lars på harmonika, mens vi alle synger og danser. Bondemand Lars giver os en brevdue med hjem i børnehaven, som vi slipper løs på legepladsen for at slutte turen af.

Arbejdslørdag (forår)

En dag, hvor forældre og personale gør huset i stand, rydder op m.m. Arbejdsdagen er uden børn.

 

Sommerfest (juni)

Hvert år i juni afholder vi vores store sommerfest for hele institutionen. Her underholder børnene, vi spiser mad sammen, og der afholdes kagekonkurrence. Alle familier medbringer en ret til den store fælles buffet. Dem som har lyst og tid bager en flot, spændende kage og deltager i den store kagekonkurrrence.

Forældremøde og valg til forældrebestyrelsen (oktober)

Der afholdes fælles forældremøde for vuggestue og børnehave samt efterfølgende valg til forældrebestyrelsen. Forældremøder fortsættes derefter på de enkelte stuer, hvor hverdagen og evt. pædagogiske emner drøftes.

Forældresamtaler for kommende skolebørn (oktober/november)

Der tilbydes individuelle forældresamtaler med personalet på barnets stue. Fokus vil være skoleparathed og overgang til Fritidsinstitution og SFO.

Teatertur for børnehaven (november/december)

Hvert år tager hele børnehaven i teatret. Teater og forestilling afhænger af udbud.

Lucia og julestue (december)

Julehygge med gløgg og æbleskiver, hvor de ældste børn går Luciaoptog i vuggestuen og børnehaven. Huset vil denne dag byde på forskellige andre aktiviteter for børnene og deres forældre. 

Juletræsfest (december)

Sidst i december holder vi juletræsfest for børn og personale i Fritidshusets store sal. Vi synger julesange og danser om det store, pyntede juletræ.