Forældremøder

Hvert år i oktober afholdes der fælles forældremøde for vuggestue og børnehave samt efterfølgende valg til forældrebestyrelsen. Forældremøder fortsættes derefter på de enkelte stuer.

Forældresamtaler

En gang om året (februar/marts) tilbydes individuelle forældresamtaler med personalet på barnets stue.

Introduktionssamtaler

Der afholdes forældresamtaler ifm. start i institutionen, overgang fra Tumlingestuen til anden vuggestuegruppe samt overgang fra vuggestue til børnehave.

Forældresamtaler for kommende skolebørn

I oktober/november tilbydes individuelle forældresamtaler med personalet på barnets stue. Fokus vil være skoleparathed og overgang til Fritidsinstitution og SFO. Lige før barnets skift til fritidshjem i april eller maj afholdes endnu en samtale.