Nye forældre

Opskrivning til Børnehuset sker på normal vis via Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk. Når I får tilbud om plads via pladsanvisningen, skal I kontakte dem med svar, om I ønsker den tilbudte plads.

Når I har fået plads i Børnehuset, kan I ringe til os, så vi kan aftale, hvilken dag og tidspunkt I ønsker at starte på. Desuden vil vi få mulighed for at tale om opstarten og indkøringsperioden i Børnehuset. 

I kan ringe på tlf. 3258 7905.

Hvis du overvejer at melde dit barn ind eller allerede har fået plads i Børnehuset Sundby Algård, er du velkommen til at besøge os.

I kan ringe og aftale tid på tlf. 3258 7905.