Forældresamarbejde

I Børnehuset Sundby Algård lægger vi vægt på det tætte daglige og personlige samarbejde med dig som forælder. Vi forsøger at have tid til at tale sammen i dagligdagen og er omhyggelige med at videregive vigtige beskeder om barnet. Intet kan erstatte den direkte personlige kontakt, men et digitalt forældre-intranet medvirker til at supplere og forbedre dialogen mellem Børnehuset og forældre.

Digitalt forældre-intranet

KbhForældre er en del af det digitale institutionssystem KbhBarn, som alle institutioner i Københavns Kommune benytter. KbhForældre giver forældrene adgang til al praktisk skriftlig information og kommunikation mellem forældre og Børnehuset. Her kan forældre følge barnets hverdag og trivsel samt modtage og sende beskeder om fx aktiviteter, fotos og fravær. Se mere om KbhForældre her.

Forældrehåndbog

Forældrebestyrelsen og personalet i Børnehuset har i tæt samarbejde udarbejdet en forældrehåndbog. Bestyrelse og personale har et ønske om, at denne guide kan tydeliggøre forventninger og opgaver mellem familier og personalet i samarbejdet omkring barnet. Se hele forældrehåndbogen i bilaget nedenfor.

Bilag
Forældres guide til hverdagen i Børnehuset Sundby Algård.