Aktiviteter

I Børnehuset Sundby Algård har børnehaven og vuggestuen hver sin legeplads, som stuerne har direkte adgang til. Indendøre er der gode legemuligheder både på stuerne og på gangarealerne. Derudover har vi både tumlerum og krea-rum, ligesom vi har adgang til både en lille og en stor sportssal hos vores nabo, Fritidshuset.

Voksenstyrede aktiviteter finder oftest sted mellem formiddagssamling og frokost. Eksempler på voksenstyrede aktiviteter kan være krea-projekter ifm. højtider; lave og male trylledejsfigurer; rytmik og bevægelse eller at tage på tur. Aktiviteter afhænger af årstid/sæson og følger ofte vores årshjul samt læreplanstemaerne.

Under menupunktet Traditioner kan du læse mere om, hvilke traditioner og aktiviteter vi har hvert år. Nogle er kun for børn, andre er for familien.