Om Børnehuset Sundby Algård

Børnehuset Sundby Algård er en selvejende institution for børn fra 0 - 6 år Børnehuset er tilknyttet Børneringen, som er en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge.

Hos os er det vigtigt, at barnet er omgivet af positive voksne, der viser og handler med respekt for barnets ønsker og behov og i en anderkendende tilgang.

Personalegruppen

Vi er som personalegruppe bevidste om at skabe og bevare læringsrum, hvori børnene har mulighed for at udvikle sig.

Vi er  iagttagende, reflekterende og deltager i dialoger i flere forskellige sammenhænge. Vi vægter og respekterer de individuelle ressourcer.

Den enkelte medarbejder tager ansvar for at udvikle egne kvalifikationer i samarbejde med ledelse og kollegaer, at følge med fagligt og ansøge om relevante kurser.

Vi afholder personalemøder, stuemøder og personaledage.

De fysiske rammer

Børnehusets bygninger ligger i to plan. Alle stuerne har direkte udgang til legepladserne.

Vi har fokus på barnets bevægelsesmæssige udvikling; at de fysiske rammer og pædagogikken styrker barnets bevægelse både i leg og læring. Vi har bl.a. adgang til en sportssal i Fritidshuset Sundby Algård, som ligger i samme bygning som Børnehuset.

Udover stuerne har vi krea-rum og tumlerum med madrasser, puder og rutsjebane. Desuden har vi gode gangarealer, hvor børnene også kan lege.

Kost

Kosten i Børnehuset er 98 % økologisk. Vi har det økologiske guldmærke og arbejder med mad og måltid.