Alle for en mod mobning

Børnehuset Sundby Algård arbejder fortløbende med at skabe trivsel og trygge læringsmiljøer for alle brugere af huset. Vi bakker derfor op omkring den store nationale aktionsplan mod mobning: "Alle for en mod mobning".
Se mere om "Alle for en mod mobning" her.

Helt konkret arbejder vi med Mary Fondens materiale "Fri for mobberi", som er et forebyggende antimobbeprogram. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet, at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.
Når børnene starter i børnhaven, får de deres helt egen bamseven, som bor på stuen. Vi holder bamsemøder, hvor vi gør brug af de forskellige materialer og aktiviteter, der bliver anbefalet af "Fri for mobberi".
Læs meget mere om programmet her.

Se de specifikke anbefalinger til forældre og personale i dagtilbud her.