Forældrekonsulenter

I Børnehuset Sundby Algård kan vi godt lide at gøre brug af de kompetencer, som børnenes forældre har. Derfor har vi regelmæssigt besøg af forældre, der fungerer som frivillige forældrekonsulenter og bruger et par timer en formiddag på at lave en eller anden aktivitet med børnene.

Eksempler på forældrekonsulenter:

  • En forælder grillede lam over bål på børnehavens legeplads. Børnene deltog aktivt i madlavningen og blev bl.a. præsenteret for lammets indvolde.
  • En forælder lavede kæmpe sæbebobler på legepladsen sammen med børnene.
  • En forælder lavede figurer af frugter sammen med børnene.
  • En forælder, som er tandlæge, medbragte en model af en mund og en masse tandbørster. Det førte til en god snak med børnene om tænder og tandhygiejne.

Har du en idé til en aktivitet og har lyst til at være frivillig forælderkonsulent, så kontakt Dennis på telefon 32587905.