Pædagogisk vision

Børnehuset Sundby Algård har en vision om at være

Et Sprudlende Kulturhus

- et fællesskab, hvor børn, familier og personale vokser 

For at skabe overskuelighed og enkelhed har vi valgt at dele vores tanker, værdier, vision, læreplan og metodedel op i tre forskellige skriv. De kan læses enkeltvis, men de giver mest mening, hvis de læses i rækkefølge.

Alle tre dele er udarbejdet i tæt samarbejde med bestyrelse og ansatte.

Del I: Beskriver vores menneskesyn, holdninger, værdier og hvordan vi ser et sprudlende kulturhus som værende en perfekt ramme for at lykkes med vores opgave. Læs om Børnehusets vision, tanker og holdninger i bilaget nedenfor.

Del II: Her kan du læse om hvordan, vi arbejder med de 6 læreplans temaer. Læs mere om læreplanstemaerne her.

Del III: Det er vores metodedel. Her beskriver vi, hvordan vi ser projektarbejde som en del af læreplansarbejdet. Vi forklarer, hvordan vi sikrer forsat læring og udvikling af husets pædagogik ud fra erfaringerne fra projekterne. Her står, hvordan vi dokumenterer vores arbejde og hvilke metoder vi kontinuerligt benytter. Læs mere om metodedelen i bilaget nedenfor.

Bilag
Beskriver Børnehuset Sundby Algårds menneskesyn, holdninger, værdier og hvordan vi ser et sprudlende kulturhus som værende en perfekt ramme for at lykkes med vores opgave.
Det er vores metodedel. Her beskriver vi, hvordan vi ser projektarbejde som en del af læreplansarbejdet. Vi forklarer, hvordan vi sikrer forsat læring og udvikling af husets pædagogik ud fra erfaringerne fra projekterne. Her står, hvordan vi dokumenterer vores arbejde og hvilke
metoder vi kontinuerligt benytter.