Vuggestuen

Vi har 52 vuggestuebørn fordelt på fire stuer: Tumlingestuen, Bjørnestuen, Tigerstuen og Pandastuen.

Tumlingestuen er for de mindste børn på ½ til 1½ år. Her får børnene den særlige omsorg og plads, der fordrer små børns optimale udvikling. På stuen er der 16 børn og fem personaler.

På Bjørne-, Tiger- og Pandastuen er der 12 børn og tre personaler.