Behandling af persondata

Forældre og børn

Vi behandler forældres CPR-nummer, barnets CPR-nummer samt familiens adresse.

Når du har skrevet dit barn op på venteliste, har du oplyst CPR-nummer på barn og moder, samt adresse og email-adresse på hustanden. Disse opbevares på en venteliste hos pladsanvisningen. Dette er en beskyttet server.

Hvis du modtager plads i institutionen, sendes dine personoplysninger til Københavns Kommune samt til institutionen. Her opbevares de til dit barn ikke længere går aktivt hos os. Oplysningerne slettes på udmeldelsesdatoen.

Formålet med de indsamlede persondata er, at vi kan registrere, hvem der har plads i børnehave og vuggestue, så kommunen kan yde driftstilskud til institutionen med denne dokumentation. Yderligere har vi et lovpligtigt samarbejde med kommunen (Dagtilbudsloven – underretningspligt – forebyggende indsats), hvor der kan formidles indsats og tværfagligt samarbejde. Her oplyses personnummer og årsag til indstilling til respektive samarbejdspartnere i kommunen. Forældre er altid inddraget i samarbejdet. Er det en underretning, en bekymring for barnets tarv og ve og vel efter lovbestemmelse, der ikke kræver samtykke/samarbejde, oplyses forældre fra kommunens side om underretningen.

Jobansøger

Vi forventer en ansøgning med navn, postnummer og fødselsdato på. Vi gemmer ansøgningen på pc i en lukket mappe, imens vi tager stilling til samtale. Herefter slettes ansøgningen på pc, med mindre andet er aftalt med ansøger til evt. senere brug. På dit cv forventer vi kort beskrivelse af tidligere beskæftigelse/uddannelse, samt hvad du mener, er relevant at formidle.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, at få oplysningerne berigtiget og ajourført, at få dem slettet (dog ikke hvis nogle af dem er os pålagt at gemme efter

lovgivning), at få udleveret/få indsigt i referater fra eventuelle samtaler vedr. dit barn.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykke tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at behandle personoplysningerne. I det omfang behandling af persondata er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og institutionen.

Sikkerhed

Kun dataansvarlig (leder) og databehandler (afdelingsleder) har adgang til persondata, der kommer ind i huset via pc. Følsomme oplysninger krypteres via vores system, når de sendes. Kartotekskort og evt. skriftlige referater samt dokumenter med følsomme oplysninger opbevares i aflåst arkivskab, hvortil leder har nøgle. Dog henviser vi til, at forældre anvender KbhForældre, hvor alle disse oplysninger vil være beskyttet gennem kommunens sikre systemer.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klagegang på www.datatilsynet.dk.