Sygdomspolitik

Vi oplever somme tider, at et barn afleveres i institutionen, inden det er rask efter sygdom, eller at der går lang tid fra personalet informerer om at et barn er sygt, til det bliver afhentet. Begge dele giver ekstra udfordringer i dagligdagen, da det medfører øget risiko for at det syge barn smitter andre børn eller personalet.

Derfor har forældrebestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en politik for sygdoms- og smitteforebyggelse. Du kan se Børnehuset Sundby Algårds politik for forebyggelse af sygdom og smittespredning via nedenstående link.