Trivselsvurderinger

I Københavns Kommune sætter personalet i alle 0-6-års-institutioner fokus på børns trivsel gennem en trivselsvurdering to gange årligt. I pjecen Information til forældre om trivselsvurderinger kan du finde information om, hvordan vi i Københavns daginstitutioner arbejder med trivselsvurderinger.
 
Trivselsvurderingen sker ved hjælp af det digitale pædagogiske redskab TOPI, som står for Tidlig Opsporing og Indsats. TOPI er et redskab, som er udviklet af Socialstyrelsen, og som efterfølgende er blevet gjort digitalt af det private firma Rambøll. Formålet er at skabe dialog om trivsel og få øje på børn, som ikke trives, så institutionen kan sætte tidligt ind med en pædagogisk indsats.

 

Bilag
I denne pjece finder du information om, hvordan Københavns daginstitutioner arbejder med trivselsvurderinger.